Tietosuojaseloste

MyFit Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä
MyFit Oy (Y-tunnus 2784230-4) Länsituulentie 1, 02100 Espoo puh. 020 734 1030

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Roni Palmaste, roni.palmaste (at) myfit.fi

3. Rekisterin nimi
MyFit Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot:

* Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kieli
* Yrityksen nimi
* Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot
* Aktiivisuuden palvelussa, kuten harjoittelukäynnit MyFit-keskuksessa
* Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä palveluina. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.

Videovalvontatiedot: MyFit kuntosalilla on videovalvonta. Videovalvonta toteutetaan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Keskuksissamme ei suoriteta reaaliaikaista valvontaa. Tallennettua videota käytetään vain erityistapauksissa, useimmiten rikollisen toiminnan paljastamiseksi tai salien kulkujärjestelmien väärinkäytön takia. Vain nimetyillä MyFit Oy:n työntekijöillä on pääsy näihin kuviin. Kaikki kuvat poistetaan automaattisesti seitsemän (7) päivän kuluessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

Tietojen keräämisen- sekä analyysityökalut
MyFit käyttää erilaisia ​​analyysityökaluja ja tallentaa evästeinformaation MyFit.fi:iin ja siihen liittyviin verkkosivustoihin. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustomme tallentavat tietokoneellasi, jotta voimme tunnistaa sinut käyttäjinä ja tarjota sinulle mukautettuja sisältöjä ja palveluita, kun vierailet sivuillamme. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia ​​tietoja.

Käymällä sivustollamme suostut käyttämään evästeitä, jotta voimme tarjota paremman käyttökokemuksen.

Käytämme seuraavia analysointityökaluja ja kolmannen osapuolen ratkaisuja:

• Google Analytics
• Facebook Analytics

Postituslistat
MyFit käyttää sähköpostilistoja kommunikoimalla asiakkaidemme kanssa MailChimp-uutiskirjeen avulla. Kun rekisteröidyt sähköpostilistalle, tallennetaan yleensä seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, rekisteröinnin aika ja paikka, aikavyöhyke ja muut tiedot, joita pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat:
Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa toimintoja ja palveluita MyFit Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset:
MyFit Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, MyFit Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nimetyillä MyFit Oy:n henkilöillä on pääsy rajoitetusti kohdan 5. mukaisiin tietoihin.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
MyFit Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Tietojen poistaminen
Voit irtisanoutua MyFit:n postituslistalta milloin tahansa ja pyytää, että kaikki tiedot sinusta poistetaan. Voit tehdä sen klikkaamalla ”lopetat tilauksen” minkä tahansa uutiskirjeen pohjalta MyFit:ltä.

Poista evästeet käytöstä tai poista ne
Voit myös estää evästeet selaimestasi ja / tai poistaa ne. Ohjeet vaihtelevat selaimilla, mutta voit tehdä tämän kirjoittamalla ”poista evästeet” + selaimesi nimi. Sieltä löydät myös keinot miten ne poistetaan käytöstä.

Toimintamalli:

* Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä MyFit Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
* Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
* Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti MyFit Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
* Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
* Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
* Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
MyFit Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. Uusin versio on aina saatavilla osoitteessa www.myfit.fi

MyFit Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä
MyFit Oy (Y-tunnus 2784230-4) Länsituulentie 1, 02100 Espoo puh. 020 734 1030

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Roni Palmaste, roni.palmaste (at) myfit.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
MyFit Oy:n markkinointirekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut intressimme ylläpitää liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä rekisteröidyille tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön, erityisesti yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme henkilöiden nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

* Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
* Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
* Puhelinnumero
* Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen esim. kilpailuihin ja tapahtumiin
* Henkilön luovuttamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan MyFit Oy:n verkkosivuilta (yhteydenotto- ja liittymislomakkeet, arvonnat) ja MyFit Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista. Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, seminaarit, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne. Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin.

Tietojen keräämisen- sekä analyysityökalut
MyFit käyttää erilaisia ​​analyysityökaluja ja tallentaa evästeinformaation MyFit.fi:iin ja siihen liittyviin verkkosivustoihin. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustomme tallentavat tietokoneellasi, jotta voimme tunnistaa sinut käyttäjinä ja tarjota sinulle mukautettuja sisältöjä ja palveluita, kun vierailet sivuillamme. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia ​​tietoja.

Käymällä sivustollamme suostut käyttämään evästeitä, jotta voimme tarjota paremman käyttökokemuksen.

Käytämme seuraavia analysointityökaluja ja kolmannen osapuolen ratkaisuja:

• Google Analytics
• Facebook Analytics

Postituslistat
MyFit käyttää sähköpostilistoja kommunikoimalla asiakkaidemme kanssa MailChimp-uutiskirjeen avulla. Kun rekisteröidyt sähköpostilistalle, tallennetaan yleensä seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, rekisteröinnin aika ja paikka, aikavyöhyke ja muut tiedot, joita pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat:
Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa toimintoja ja palveluita MyFit Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: MyFit Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, MyFit Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nimetyillä MyFit Oy:n henkilöillä on pääsy rajoitetusti kohdan 5. mukaisiin tietoihin.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
MyFit Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Tietojen poistaminen
Voit irtisanoutua MyFit:n postituslistalta milloin tahansa ja pyytää, että kaikki tiedot sinusta poistetaan. Voit tehdä sen klikkaamalla ”lopetat tilauksen” minkä tahansa uutiskirjeen pohjalta MyFit:ltä.

Poista evästeet käytöstä tai poista ne
Voit myös estää evästeet selaimestasi ja / tai poistaa ne. Ohjeet vaihtelevat selaimilla, mutta voit tehdä tämän kirjoittamalla ”poista evästeet” + selaimesi nimi. Sieltä löydät myös keinot miten ne poistetaan käytöstä.

Toimintamalli:

* Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä MyFit Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
* Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
* Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti MyFit Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
* Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
* Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
* Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
MyFit Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. Uusin versio on aina saatavilla osoitteessa www.myfit.fi

MyFit Oy:n rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä
MyFit Oy (Y-tunnus 2784230-4) Länsituulentie 1, 02100 Espoo puh. 020 734 1030

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Roni Palmaste, roni.palmaste (at) myfit.fi

3. Rekisterin nimi
MyFit Oy:n rekrytointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekrytointirekisterissä käsitellään ja säilytetään MyFit Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia liitteineen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää hakijan:

* hakijan perustiedot (etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus)
* yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite
* työhakemus ja CV sekä valokuva
* koulutus- ja työkokemustiedot, opintorekisteriotteet, portfoliot
* hakijan vapaamuotoisesti antamat tiedot (haastattelu, testaus)
* suosittelijan nimi ja yhteystiedot
* rekrytointiyritykseltä saadut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen tietolähteenä on työnhakijan itsensä antamat tiedot työnhakua varten tai suosittelijan antamat tiedot MyFit Oy:lle tai rekrytoinnin yhteydessä rekrytointiyritykselle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme luovuta työnhakijoihin liittyviä henkilötietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat:
Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa rekrytointeja ja testauspalveluita MyFit Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: MyFit Oy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, MyFit Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

8. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

9. Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:

* Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä MyFit Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
* Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
* Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti MyFit Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
* Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
* Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
* Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10. Tietojen poistaminen
Henkilö- ja hakemustiedot sekä soveltuvuustestien raportit poistetaan rekrytointiprosessin päätyttyä. Erityistilanteessa voimme säilyttää hakemuksia, hakijan suostumuksella, vuoden ajan myöhempää käyttöä varten.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä MyFit Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisterinpitäjän ja mahdollisten tietotekniikkakumppanien (tekniset ja organisatoriset suojaukset) tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa lain täytäntöönpanon tarpeita tai rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

12. Lasten yksityisyydensuoja
MyFit Oy ei kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. 16-vuotiaiden lasten tietoja kerätään vain lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

13. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
MyFit Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. Uusin versio on aina saatavilla osoitteessa www.myfit.fi

MyFit Oy:n arvontarekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä
MyFit Oy (Y-tunnus 2784230-4) Länsituulentie 1, 02100 Espoo puh. 020 734 1030

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Roni Palmaste, roni.palmaste (at) myfit.fi

3. Rekisterin nimi
MyFit Oy:n arvontarekisteri.

4. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään MyFit Oy:n arvontoihin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja.

5. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa palkintojen arvonta ja palkintojen toimittaminen voittajille.
Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Yhdistys käsittelee seuraavia arvontoihin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja:
– henkilön yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

9. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nimetyillä MyFit Oy:n henkilöillä on pääsy rajoitetusti kohdan 6. mukaisiin tietoihin.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Arvonnan toteuttamisesta vastaava henkilö huolehtii henkilötietojen tuhoamisesta heti, kun arvonta on suoritettu ja palkinnot toimitettu.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Arvontaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat MyFit Oy:n käsittelemät henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot MyFit Oy:lle, MyFit Oy käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. MyFit Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. MyFit Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että MyFit Oy ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Tietoturva
Arvontoja varten kerättyjä henkilötietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu MyFit Oy:n tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
MyFit Oy:n käyttämät työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

14. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

MyFit Oy
Länsituulentie 1, 02100 Espoo

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.